Jste zde: Úvodní stránkaPřírodaPřírodní zajímavosti

Přírodní zajímavosti


Džungle u Osoblahy

přírodní rezervace je východním směrem od obce Slezské Pavlovice. Mokřady v rezervaci jsou patrně pozůstatkem rybníka, jehož dno je porostlé ostřicemi, rákosem a náletem olší a vrb. Dají se zde nalézt ještě porosty pralesního charakteru. Největší dub má výšku 28 m a obvod kmene je 475 cm. Opakovaně zde byl v době hnízdění pozorován chráněný a u nás velmi vzácný jeřáb popelavý. Oblastí vede středoevropská tahová cesta ptactva.

Halda Ema

Ostravská kuželová halda s vrcholem ve výšce okolo 315 m n. m. Tvoří ji miliony tun vytěžené hlušiny z ostravských dolů (rozloha: 82 hektarů, objem: přes 4 mil. m3). Počátky jejího založení pravděpodobně sahají do doby před rokem 1920.Halda stále pracuje, proto z ní vyvěrají bělostné obláčky plynů obsahující zejména oxid siřičitý. Její povrch je neustále zahříván vnitřními procesy - uvnitř hořící haldy dosahuje teplota až 1500 °C. Při této teplotě vznikají vzácné nerosty - porcelanity a jaspisy.

Lávový proud u Meziny

Lávový proud u Meziny je přírodní památka, kterou najdeme u obce Mezina. Přírodní památku tvoří kamenné varhany v bývalém lomu. Tento neobvyklý kamenný útvar byl vytvořen v proudu lávy z Venušiny sopky. Prostor bývalého lomu je z části zarostlý dřevinami. Na odkrytých místech je dobře viditelná sloupcová odlučnost těženého olivinického čediče.

Meandry Lučiny - Havířov

Přírodní památku Meandry Lučiny najdeme u jihozápadního okraje města Havířov, kolem toku řeky Lučiny. Tato oblast byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1991 a zaujímá rozlohu 40,65 ha. Území se nachází v nadmořské výšce 244 - 264 metrů. Přírodní památku tvoří tok řeky Lučiny, který na tomto území vytvořil přirozené meandry, na které navazují mokřady s lužním porostem.

Mořské oko u Karlovic

jezírko , které vzniklo částečným zatopením lomu se nachází na úbočí vrcholu Milíř (698 m n.m.), který se zvedá východním směrem od obce Karlovice.

Novodvorský močál u Frýdku-Místku

NOVODVORSKÝ MOČÁL u Fýdku-Místku

Přírodní rezervaci Novodvorský močál najdeme východně od města Frýdek-Místek. Jako přírodní rezervace byla oblast vyhlášena v roce 2001, zaujímá rozlohu 2,7 ha a je v nadmořské výšce 318 - 322 m. Přírodní rezervaci Novodvorský močál tvoří mokřadní louky, které v jihovýchodní části rezervace přecházejí do lesního porostu.

Odkryv v Kravařích

Odkryv v Kravařích

Národní přírodní památka se nachází na katastrálním území Kravaře ve Slezsku v prostorech bývalé pískovny, v nadmořské výšce 254 až 275 m., přibližně 1 km severozápadně od Kravař na výměře 1,64 hektarů.

Petrovy kameny - Ovčárna

PETROVY KAMENY

Petrovy kameny jsou vrcholová skalní hradba na hlavním hřbetu Hrubého Jeseníku, 1,5 km jižně od Pradědu na rozsoše Vysoké hole. Skály jsou tvořeny málo odolnou rulou. Na Petrových kamenech byla vyhlášena přírodní rezervace, která byla začleněna do Státní přírodní rezervace Praděd.

Prales Mionší u Dolní Lomné

Toto území bylo vyhlášeno Národní přírodní rezervací v roce 1954, zaujímá rozlohu 169,7 ha a je v nadmořské výšce 720 - 950 m. Národní přírodní rezervaci Mionší tvoří jedlobukový prales karpatského typu s javorem klenem a s lesními loukami a prameništi. Stromy dosahují výšky 60 m a stáří 250 let. V rezervaci se nachází řada chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Prales Mionší je nejznámější rezervací v Beskydech a nejvýznamnější mykologickou lokalitou u nás.

Rešovské vodopády - u Rýmařova

REŠOVSKÉ VODOPÁDY

Rešovské vodopády se nacházejí na říčce Huntavě v Nízkém Jeseníku, 8 km od Rýmařova. Rešovské vodopády na řece Huntavě (pramenící na Skalském rašeliništi) byly vyhlášeny za chráněný přírodní výtvor. Jsou jedním z nejoblíbenějších cílů turistů v přírodním parku Sovinecko. Říčka Huntava zde v kaňonovitém údolí vytváří kaskády a vodopády.

Staré hliniště v Krnově

přírodní památka vyhlášena v roce 1989 jako chráněný přírodní výtvor o rozloze 4,39 ha v nadmořské výšce 332 – 336 m v Krnově na území bývalé cihelny a přilehlého lomu nedaleko silnice vedoucí k hraničnímu přechodu s Polskem. Lokalita byla díky výskytu obojživelníků zařazena do systému Natura 2000 jako evropsky významná lokalita.

Travertinová kaskáda v Tiché

pravém údolním svahu říčky Tichávky, na západním okraji obce Tichá, v nadmořské výšce okolo 370 m.n.m., se nachází význačný chráněný přírodní výtvor - travertinová kaskáda. Je dlouhá cca 120 metrů a po celé své délce nepřibírá žádný přítok. Podloží potůčku je tvořeno travertinovým valem o výšce 10 - 70 cm. Ve své horní části protéká potůček lesem a přes velkou rychlost tekoucí vody jsou právě v těchto místech nanášeny travertinové kaskády největší mocnosti. V druhé polovině toku se vinul potůček po okraji louky, po povodních v roce 1997 však došlo k sesuvu okolních břehů a byla porušena i dolní část potůčku Travertiny (česky též vápnité tufy) jsou pramenné vápence, horniny ukládané z vody vytékající z pramenů bohatých uhličitanem vápenatým.

Váňův kámen - Štramberk

Přírodní památku Váňův kámen najdeme v oblasti bývalého lomu, západně od Kopřivnice. Tato oblast byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1993 na ploše 0,77 ha. Váňův kámen je v nadmořské výšce 416 až 447 m. Přírodní památku Váňův kámen tvoří skalní útvar, který vytvořila kra jurského vápence.

Venušina sopka u Bruntálu

Venušina sopka (643 m.n.m.) je pozoruhodná přírodní zajímavost. Jedná se o kopec, který se zvedá jihovýchodním směrem nad obcí Mezina. Jde o čtvrtohorní sopku. Vrchol sopky je pokryt červenohnědou struskou a sopečným pískem. Můžeme tu rovněž vidět směr kudy dříve ze sopky vytékala láva, severovýchodním směrem se nacházejí dva lávové proudy. Na vrcholku sopky najdeme hlavní mísovitý kráter a boční kráter s jeskynním převisem, který je východě.