Jste zde: Úvodní stránkaKultura, umění a zábavaMuzea

Muzea


Srub Petra Bezruče v Ostravici

Srub Petra Bezruče v Ostravici

Srub Petra Bezruče na Ostravici získalo Slezské zemské muzeum jako součást dědictví po básníku Petru Bezručovi.

Památník Petra Bezruče v Opavě

Památník Petra Bezruče v Opavě

Památník Petra Bezruče je jedním z šesti expozičních objektů a areálů Slezského zemského muzea. Vznikl ještě za života básníka Petra Bezruče a stojí na místě jeho rodného domu. 

Městské muzeum v Krnov

Městské muzeum v Krnov

Podnět k založení muzea v Krnově dal ředitel reálky Josef Wünsch v roce 1882. Muzeum se nachází v budově bývalého Dělnického domu na náměstí Míru, v jejíž větší části funguje kino Mír 70. Zde se nacházejí depozitáře, kancelář a badatelna. Jako výstavní prostory muzeum využívá Flemmichovu vilu v Hlubčické ulici, ve které se pořádají také lektorské programy a celodenní interaktivní programy pro širokou veřejnost. Městské muzeum Krnov je členem Asociace muzeí a galerií ČR a sbírkový fond muzea je zapsán do centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR.

Muzeum Slezský venkov Holasovice

Muzeum Slezský venkov Holasovice

Muzeum je zaměřeno především na život slezské vesnice do poloviny 20. století a je to největší muzeum ve Slezsku, které se věnuje této problematice. Důraz je kladen na období a tradice 1. republiky. Muzeum je umístěno v několika budovách, které jsou navzájem propojené a tematicky odlišené.

Skanzen lidových tradic a řemesel

Skanzen lidových tradic a řemesel

Skanzen lidových tradic a řemesel byl vybudován v roce 2002 v Bolaticích. Nachází se na ulici Svobody (vedle kostela sv. Stanislava) ve staveních a na pozemku pana Jiřího Buriana. Jedná se o zachovalý příklad tradičního vesnického stavení 19. a počátku 20. století. Zachycuje život našich předků před padesáti a více lety. 

Muzeum Hlučínska, p.o.

Muzeum Hlučínska, p.o.

Muzeum Hlučínska bylo založeno k 1. 1. 2005 jako příspěvková organizace města Hlučína. Navazuje na činnost městského muzea Hlučín založeného v roce 1948, které bylo v roce 1954 přeměněno na muzeum okresní, jehož činnost byla přerušena delimitací sbírek do Slezského zemského muzea Opava v roce 1962. 

U6 - Malý svět techniky

V areálu Dolní oblasti Vítkovice, v bývalé energetické ústředně, tzv. U6 Vás čeká Malý  svět techniky – interaktivní muzeum ve stylu vědecko-fantastických knih Julese Verna pro malé i velké. Interaktivní expozice odhaluje vývoj technických vynálezů od parního stroje až po superchytré počítače. Dotýkat se všech exponátů je přísně přikázáno! 

Slezské zemské muzeum v Opavě - Historická výstavní budova

Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem sahá od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění, a to především v oblasti českého Slezska, severní a severovýchodní Moravy. Slezské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá do roku 1814. Zároveň je se svými 2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem v ČR.

Hornické muzeum v Landek Parku

Hornické muzeum OKD Landek - Ostrava

Největší hornické muzeum v České republice nabízí poznání, odpočinek i zábavu.

Citerarium – muzeum citer - Ostrava

Hlavní náplní je (od r.2002) stálá muzejní expozice „Citera v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“.

Hasičské muzeum města Ostravy

Hasičské muzeum města Ostravy

Samotnou expozici hasičského muzea tvoří sedm částí, které vytváří nejen náhled do historie hasičství, ale také ukázky současné techniky, pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra, modelových situací, spolupráce integrovaného záchranného systému a ukázky záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Ve vzájemném spojení vytváří tyto expozice obraz širokého spektra oblastí, které s hasiči souvisí.

Muzeum Zdeňka Buriana - Štramberk

Muzeum Zdeňka Buriana - světoznámého malíře pravěku a dobrodružství, který část života prožil ve Štramberku - zde bylo otevřeno v roce 1992. Do roku 1996 jej spravovala muzejní nadace, od roku 1997 přešla zřizovatelská činnost na město Štramberk. Každoročně jsou zde pořádány sezónní tématické expozice z díla Zdeňka Buriana. V ostatních měsících muzeum slouží jako městská galerie.

Muzeum Třineckých železáren a města Třince

Muzeum Třineckých železáren a města Třince

Instalována je stálá expozice zaměřená na vývoj Třineckých železáren a historii města Třince. Ve velkém sále se pravidelně střídají výstavy a malý sál je určen přednáškám. Součástí muzea je i galerie na schodech.

Zámecké muzeum Kravaře

Zámecké muzeum Kravaře

Od roku 1997 je na zámku zpřístupněná stálá barokní a etnografická expozice, která přibližuje zámecký život Eichendorffů a také život obyčejných lidí na Hlučínsku. Tuto expozici spravuje Zámecké muzeum. Během roku je doplňována krátkodobými tématickými výstavami fotografií, obrazů, nástrojů apod.

Městské muzeum Břidlice - Budišov

Počátkem XIX. století, podstatně později než na jiných místech v Evropě, začala v této oblasti moravskoslezského kulmu rozsáhlá těžba jílových břidlic jako krytinového, obkladového a dlažebního materiálu. A právě především jílové břidlici, ať už štípatelné či ne, je věnována expozice v městském muzeu v Budišově nad Budišovkou, která byla díky pochopení Městského úřadu, ve spolupráci s Městským kulturním střediskem, otevřena v roce 1996 v nejstarší městské budově bývalého vodního mlýna.

Muzeum Mlejn v Ostravě

Muzeum Mlejn v Ostravě

Muzeum Mlejn - muzeum vodních mlýnů v Ostravě. 7. listopadu 2009, při příležitosti 123 let od založení Krupného mlýna Samuely a Wechsberg bylo otevřeno Muzeum Mlejn jako vzpomínka na padlou slávu vodních mlýnů, které v Moravské Ostravě a Přívoze a blízkém okolí mlely mouku přes 600 let.

Muzeum Těšínska

Muzeum Těšínska

Muzeum Těšínska, založené v Českém Těšíně v roce 1948, navazuje na bohaté muzejní tradice, které sahají až do roku 1802, kdy bylo v tehdy ještě nerozděleném Těšíně otevřeno nejstarší muzeum v historických zemích České koruny (po rozdělení města v r. 1920 zůstalo na území Polska).

Muzeum v Klimkovicích

Muzeum sídlí v prostorách renesančního zámku Bzenců z Markvartovic. Vstupní expozice je zaměřena na přírodní poměry Poodří, historická mapuje vývoj města od roku 1415. Součástí muzea je Pamětní síň malířky Heleny Salichové.

Muzeum v Bílovci

Muzeum v Bílovci

Muzeum v Bílovci bylo založeno v roce 1924 v původním patrovém úřednickém domě. Budova, která byla v roce 1958 prohlášena za kulturní památku byla však ve značně zdevastovaném stavu a tak v letech 2011 – 2014 prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

V opravené budově byl instalována i nová interaktivní expozice k dějinám města, národopisu, historii bílovické továrny Massag a. s. V podkroví budovy byl zřízen víceúčelový sál pro pořádání pravidelných výstav, koncertů a besed. Ve sklepení budovy se usídlili kouzelní skřítci Picmochové, kteří jistě potěší nejen nejmenší návštěvníky. Zajímavostí muzea je například zachovalý kamenný pranýř města Bílovce ze 17. století.

Muzeum bylo nominováno na prestižní ocenění Patrimonium pro futuro Národního památkového ústavu pro nejzdařilejší obnovu památek. Přízemí budovy se stalo sídlem informačního centra.

Muzeum ve Štramberku

Muzeum ve Štramberku

Muzeum ve Štramberku bylo založeno v roce 1899. Expozice muzea jsou věnovány přírodě, geologii, prehistorii, historii a etnografii Štramberku. Pozoruhodným exponátem je duplikát slavné čelisti neandrtálského člověka, nalezené ve známé jeskyni Šipka, a nálezy zkamenělin z jurského vápence, pocházející z lomu nedalekého vrchu Kotouč.

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Počátky muzejní a organizované vlastivědné práce ve Frenštátě pod Radhoštěm spadají do roku 1893 a činnosti místního Národopisného odboru. V červnu 2007 bylo muzeum, po dočasném uzavření, nově otevřeno v rekonstruované budově tzv. chlapecké školy. Veřejnosti nabízí devět expozic o historii, národopisu, zvycích, tkalcovství, přírodním bohatství a vystěhovalectví regionu. K zajímavým exponátům patří i originální lyže olympijského vítěze Jiřího Rašky, frenštátského rodáka.

Muzeum a Pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře

Muzeum a Pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře

Muzeum v Příboře vzniklo v roce 1912 a je umístěno v přízemí budovy bývalého piaristického gymnázia. Jsou zde k vidění dvě stálé expozice – Historie města Příbora, která představuje dějiny jednoho z nejstarších měst na severovýchodní Moravě, a Pamětní síň Sigmunda Freuda, nejslavnějšího příborského rodáka, zakladatele psychoanalýzy.

Muzeum Novojičínska

Muzeum Novojičínska

Sídlem Muzea Novojičínska je od roku 1940 renesanční Žerotínský zámek v Novém Jičíně. V současnosti tvoří Muzeum Novojičínska deset poboček. Pro veřejnost jsou zde zpřístupněny tři stálé expozice, které doplňují doprovodné výstavy v dalších sálech.

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek sídlí v historické budově zámku ležícího na ostrohu nad řekou Ostravicí. Návštěvníkům nabízí několik stálých expozic.

Kosárna v Karlovicích

Kosárna v Karlovicích

V dřevěném objektu bývalé kosárny založeném pravděpodobně v 17. století, se nachází v širokém okolí ojedinělé muzeum. Roubený patrový dům, který byl do dnešní podoby upraven v letech 1754 a 1922, je úzce spjat se železářskou historií obce. v Kosárně se od roku 1725 vyráběly kosy, dráty a jiné zemědělské nářadí. Dnes je k vidění v přízemí byt - výměnek, skládající se z ložnice a obývacího pokoje, v 1. patře pánský myslivecký pokoj spojený s pracovnou a kuchyně. Ve 2. patře objektu je instalována lesnická expozice o pěstování a ochraně lesa a o historii lesnictví. Ve stodole vedle kosárny je expozice zemědělského nářadí a náčiní, názorně doplňující představu o životě a práci na vesnici v minulosti.

Muzeum v Bruntále

Muzeum v Bruntále

Sídlem Muzea v Bruntále je zámek Bruntál, národní kulturní památka netradiční dispozice tvaru kruhové výseče, ojediněle spojující renesanci a baroko v jeden architektonický celek. Specializací muzea je dokumentace lesnictví s důrazem na lesnickou pěstební a těžební techniku.

Vagonářské muzeum ve Studénce

Vagonářské muzeum ve Studénce

Expozice sídlící v zámku, mapuje vznik a vývoj našich železnic, dopravní prostředky do konce 19. století s pohyblivými maketami vláčků. Podrobně je zde zmapována historie vývoje výroby ve Vagónce Studénka od roku 1900 až po současnost. Zpracováním historických materiálů je vagonářské muzeum ojedinělým evropským unikátem.

Technické muzeum v Petřvaldě

Technické muzeum v Petřvaldě

Stálé expozice této pobočky Muzea Těšínska, sídlící v historickém objektu bývalé fary, jsou věnovány Kouzelnému světu tramvají (jízdní řády, jízdenky, fotografie, funkční model tramvajového vozu) a Tradici hornictví na Karvinsku, která seznamuje návštěvníky s vlivem těžby na ráz krajiny, charakterem a způsobem obživy lidí, sídelní strukturou nebo životním prostředím.

Archeopark Chotěbuz-Podobora

Archeopark Chotěbuz-Podobora

Jednou z nejcennějších a nejzajímavějších lokalit na území Těšínského Slezska je bikulturní výšinné hradisko v Chotěbuzi-Podoboře.

Technické muzeum Tatra Kopřivnice

Technické muzeum Tatra Kopřivnice

Ve zcela unikátním Technickém muzeu Kopřivnice je zachycena téměř stopadesátiletá historie automobilky Tatra od doby, kdy byl roku 1897 vyroben první automobil v Rakousko-Uhersku, nazvaný Präsident.