Jste zde: Úvodní stránkaBeskydyPřírodaNaučné stezky Hůrky (Palkovické Hůrky) - Beskydy

č. 42Hůrky (Palkovické Hůrky) - Beskydy

PROPOZICE

Tématem naučné stezky Hůrky je ochrana přírody a les. Přírodní rezervace Palkovické hůrky chrání přirozené a přírodě blízké lesní porosty v bukovém vegetačním stupni na ploše cca 35 ha. Jedná se o komplex starých smíšených porostů, kde je převládající dřevinou buk lesní (60%). V rezervaci žije mnoho druhů brouků. Zejména pro vrchní vrstvu půdy jsou charakterističtí střevlíkovití: střevlík fialový, střevlík kožitý, střevlík zahradní, střevlík zlatolesklý, střevlík hladký, dále druhy vzácné a ohrožené: střevlík Linneův, střevlík Ulrichův nebo střevlík Scheidlerův.

V lesních porostech přírodní rezervace jsou vhodné podmínky pro hojné a pestré složení avifauny. V dutinách stromů hnízdí žluna zelená, datel černý, strakapoudi bělohřbetý, velký, prostřední a malý.

Ze savců je typickým obyvatelem lesů veverka obecná, norník rudý, myšice lesní, krtek obecný, rejsek obecný, liška obecná, kuna lesní, tchoř tmavý, vzácnější je jezevec lesní.

Palkovické hůrky jsou součástí rozsáhlé karpatské soustavy, vzniklé koncem druhohor a zejména v třetihorách působením několika fází alpinského vrásnění. Palkovické hůrky byly tvořeny slezským příkrovem, přičemž v terénu se nejvýrazněji projevují pískovcové palkovické vrstvy druhohorního křídového stáří.

Vodní nádrž Olešná u Místku byla postavena v letech 1960 - 64 slouží k chovu ryb a rekreaci. Nádrž zaplavuje údolí Olešné na délku 1,75 km, maximální hloubka vody je 14,30 m a maximální zatopená plocha 87,8 ha. Celkový objem nádrže je 4 268 000 m3. Rybí společenstvo nádrže Olešná je tvořeno přibližně dvaceti druhy ryb. Převažují výrazně kaprovité ryby: plotice obecná, cejn velký, lín obecný, karas obecný, jelec tloušť, a tolstolobik bílý a kapr obecný atd.

Naučná stezka Hůrky vede z hukvaldského náměstí po zelené a pak po modré turistické značce, směr Podlesí, Babí vrch, Kubánkov. Dále pokračuje ke Kociánovi, na Podhůří a končí na Olešné. Délka trasy je 12,5 km, je středně turisticky náročná. Převýšení je asi 380 m, náročnější stoupání je asi 1 km z údolí Ondřejnice na Palkovické hůrky.

Zřizovatel/rok zřízení Okresní úřad Frýdek Místek/2001
Provozovatel Obec Hukvaldy
Délka (km) 12,5
Počet zastavení 7
Začátek z Hukvaldského náměstí po zelené
Konec Kubánkov
Téma/zaměření ochrana přírody, lesní porosty, Palkovické Hůrky
Typ stezky pěší
Náročnost středně turisticky náročná, převýšení je asi 380 m
Čas prohlídky (přibližný) cca 4 - 5 hod.
Značení místní, červené značení naučné stezky, typizované tabule
Průvodce tištěný
Doba návštěvy celoročně
Sezóna neomezeně
Provozní doba neomezeně

KONTAKT

telefon558 699 213, 558 699 332
emailhukvaldy@applet.cz

Fotogalerie

  • <
  • >